cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Cenerion
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Återbetalning

Jag har aldrig premenureat på Mcafee, och plötsligt så dras 999kr från mitt konto, jag har redan dåligt med pengar som det är för att ta mig igenom månaden med hyra och andra utgifter, jag vill kräva tillbaka mina pengar för denna tjänst vill jag inte ha. 

 

Mvh Pontus

1 Reply
Bharani_BD
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning

Hej @Cenerion 

På grund av detta problem har vi skickat dig ett privat meddelande där vi begär få detaljer. Svara på meddelandet med den begärda informationen för att fortsätta med din begäran om återbetalning.

Tack och hälsningar
Bharanidharan S

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community