×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Emma2021
Contributor
Message 1 of 5

Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej, Det har dragits 799:- för en automatisk förnyelse. Jag har inte datorn kvar med virusskydd och önskar avbryta prenumeration omgående. Önskar hjälp med återbetalning. Har provat att lägga en serviceförfrågan, chatt att ringa men inte lyckats komma fram. Mer än tacksam om ni tar kontakt med mig i ärendet och hjälper mig med detta, så snart som möjligt.
Hälsningar Emma

4 Replies
Kumar_suman
Moderator
Moderator
Message 2 of 5

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej @Emma2021 

Vi är ledsna att informera dig om att vi i communityn inte har möjlighet att initiera en återbetalning, vi föreslår att du kontaktar McAfee Chat-teamet på länken nedan för att hjälpa dig med dina återbetalningsfrågor. Se till att du har ditt beställnings-ID eller en registrerad e-postadress.

McAfee Chat

Hälsningar,
Kumar

Emma2021
Contributor
Message 3 of 5

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Har provat att kontakta chatt flertalet gånger men kommer inte fram. Har provat att ringa men numret är inte i bruk. Det är helt enkelt inte möjligt att nå er för att få hjälp med återbetalning. Kvarstår att kontakta min bank för att upprätta kortreklamation. Går det inte att lösa på annat sätt?

Hälsningar Emma

Kumar_suman
Moderator
Moderator
Message 4 of 5

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej @Emma2021 ,

Hälsningar från McAfee.

Jag har skickat ett privat meddelande till dig, vänligen återkom med nödvändiga uppgifter för att hjälpa dig angående återbetalning.


Hälsningar,
Kumar

Kumar_suman
Moderator
Moderator
Message 5 of 5

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej

Hälsningar från McAfee.
Vi har påbörjat återbetalningen från vår sida. Ordernummer för återbetalning är CS2913843318.

Hälsningar,
Kumar

Om denna information var till hjälp på något sätt eller svarade på din fråga, vänligen markera den som den accepterade lösningen och ge beröm om det är lämpligt.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community