×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Anki
Contributor
Message 1 of 2

Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej!

Jag vill få återbetalning av McAfee Livesafe årsprenumenation på 599 kr. Mitt fakturanummer är CS2889909039. Jag vill få pengarna tillbaka då jag vill avsluta prenumerationen och då det inte gått 60 dagar än. Återbetalning får gärna ske till kontot där pengarna drogs från.

Mvh

Anki

1 Reply
AvinashP
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej @Anki,

Vi förstår din oro, men vi har inte möjlighet att behandla återbetalning via communityportalen. Vi rekommenderar dig att kontakta vårt supportteam på 0857929004(Sweden) under kontorstid.
Du kan också komma i kontakt med vårt chattsupportteam genom att gå till länken nedan,
McAfee Chat Support 

Tack,
Avinash.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community