cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Johncc
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Återbetalning av automatisk förnyelse

Jump to solution

Hej!

 

Jag vill få återbetalning av McAfee Livesafe årsprenumenation på 999 kr. Mitt faktura nr är PL2800874093. Jag vill få pengarna tillbaka då jag vill avsluta prenumerationen då det inte gått 60 dagar än. Återbetalning får gärna ske på kontot där pengarna drogs från.

 

Mvh

 

John

1 Solution

Accepted Solutions
Bharani_BD
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Jump to solution

Hej @Johncc 

På grund av detta problem har vi skickat ett privat meddelande till dig. Svara med den begärda informationen för att hjälpa dig vidare på denna begäran.

Tack och hälsningar
Bharanidharan S

View solution in original post

1 Reply
Bharani_BD
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Jump to solution

Hej @Johncc 

På grund av detta problem har vi skickat ett privat meddelande till dig. Svara med den begärda informationen för att hjälpa dig vidare på denna begäran.

Tack och hälsningar
Bharanidharan S

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community