cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
JimSjo
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej!
 

Jag vill få återbetalning av McAfee Livesafe årsprenumeration på 1335,06 kr. Mitt faktura nr är CS2875831200. Jag vill få pengarna tillbaka då jag vill avsluta prenumerationen då det inte gått 60 dagar än. Återbetalning får gärna ske på kontot där pengarna drogs från.

Med vänlig hälsning!

Jimmy Sjögren

1 Reply
AvinashP
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej @JimSjo,

Vi förstår din begäran, men vi har inte möjlighet att behandla återbetalning via forumportalen.
Vi ber dig att kontakta vårt supportteam på 0857929004 (Sverige), måndag till fredag ​​mellan 9 och 18. eller så kan du också chatta med vårt supportteam genom att gå till länken nedan.
Support för McAfee Chat 

Tack,
Avinash.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community