cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Anja603
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Återbetalning av automatisk förnyelse

Jump to solution

Hej vill få återbetalning av McAfee LIvesafe års prenumenation på 999kr. Mitt faktura nr är CS2776130313. Jag vill få pengarna tillbaka då jag vill avsluta prenumerationen då det inte gått 60 dagar än. Kan ni återbet på kortet ni drog ifrån tack.

1 Solution

Accepted Solutions
Magesh
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Jump to solution

Hi @Anja603 

Beklagar olägenheten. Vi ber dig att komma åt länken nedan som innehåller information om automatisk förnyelse och hur du får återbetalning.

McAfee Auto Renewal 

Vi hoppas att ditt problem löses snart. Du kan också kontakta McAfee Chat-teamet på
länk nedan för att hjälpa dig med dina återbetalningsfrågor. Se till att du har ditt beställnings-ID eller en registrerad e-postadress.

Chat Support 

Du kan också kontakta oss på nedanstående nummer 08-579 290 04 för öppettider

Thanks,

View solution in original post

1 Reply
Magesh
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Jump to solution

Hi @Anja603 

Beklagar olägenheten. Vi ber dig att komma åt länken nedan som innehåller information om automatisk förnyelse och hur du får återbetalning.

McAfee Auto Renewal 

Vi hoppas att ditt problem löses snart. Du kan också kontakta McAfee Chat-teamet på
länk nedan för att hjälpa dig med dina återbetalningsfrågor. Se till att du har ditt beställnings-ID eller en registrerad e-postadress.

Chat Support 

Du kan också kontakta oss på nedanstående nummer 08-579 290 04 för öppettider

Thanks,

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community