×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
das1
Contributor
Message 1 of 2

Återbetalning av Automatisk förnyelse

Hejsan

 

Jag vill ha återbetalning av denna produkt som förnyats trots att jag inte önskade förnya den, och avslutade förnyandet, trots avslutandet har jag inte fått pengarna tillbaka

Ordernr: CS1936396642

1 Reply
Former Member
Not applicable
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av Automatisk förnyelse

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för automatiskt förnyelse av ditt McAfee produkt.
Ditt McAfee Livesafe med ordernummer CS1936396642 förnyades 08/08/2017 genom den automatiska förnyelsen. Då förnyelsen skedde för mer än ett år sedan kan vi tyvärr inte återbetala dig.

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad(!) när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp

Om du har andra förfrågningar kan du kontakta oss igen också via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Med vänlig hälsning,
Jan Ekbom
McAfee Kundtjänst

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community