×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
daniel_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 1 of 1

Ändring av E-mail på McAfee kontot

Ändring av E-mail kan man göra själv eller per telefon.

Ibland byter man e-mail eller har fått McAfee preinstallerad av Elgiganten med fejk e-mail. Förr eller senare glömmer man sitt lösenord och då är det svårt att återställa lösenordet för att man saknar tillgång till sin gamla/felstavade eller fejkade mejlet.

*********************************************************
Du kan logga in själv på din McAfee konto med den gamla e-post adressen och ändra den.

Eller ringa oss per telefon, så vi kan verifiera dig och ändra din e-post åt dig.

Se till att McAfee finns med på din lista över säkra avsändare. Annars kan meddelanden från oss hamna i skräppostmappen av misstag.
*********************************************************

Om ni har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen via chat eller telefon från: http://service.mcafee.com

Med vänlig hälsning,
McAfee Kundtjänst

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community