cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Pajak
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

reklamacja/ kontakt

Proszę o mail do wysłania załączników i szczegółów pobrania nienależnej opłaty. 

Obecnie mam ważną jeszcze 183  dni subskrypcję, a została pobrana należność za  (?). No właśnie nie wiem za co i za kogo, żadnego maila informującego o pobranej opłacie też nie mam. Jak mam zgłosić reklamację?

1 Reply
krishna55
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: reklamacja/ kontakt

Cześć @Pajak,

Pozdrowienia od McAfee.

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, korzystając z poniższego łącza, aby uzyskać informacje dotyczące zwrotu pieniędzy.

Obsługa czatu McAfee

Pozdrowienia,
Krishnamanikandan KS

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community