cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Mgorcys
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 4

problem z nagłym zakończeniem pracy aplikacji

Bardzo często otrzymują taki komunikat (w załączeniu) w trakcie pracy na Mac Book Pro. proszę o informację na temat możliwej przyczyny i rozwiązania 

3 Replies
Kumar_suman
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 4

Re: problem z nagłym zakończeniem pracy aplikacji

Cześć @Mgorcys 

Pozdrowienia od McAfee.

Uprzejmie poinformuj nas o używanej wersji systemu MAC OS. Zalecamy również ponowną instalację oprogramowania McAfee i zaktualizowanie wyników.

Pozdrowienia,
Kumar

Mgorcys
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 3 of 4

Re: problem z nagłym zakończeniem pracy aplikacji

macOS Monteray 12.3.1

Mgorcys
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 4 of 4

Re: problem z nagłym zakończeniem pracy aplikacji

Znowu to samo, przy próbie aktualizacji, w załączeniu screen

mg

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community