cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Łukasz
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

odnowiłem subskrypcje ale jej nie otrzymałem

Jump to solution

W dniu 22.09.2021 kończyła się moja subskrypcja na produkt Mcafee livesafe. Po przedłużeniu i dokonaniu wpłaty pieniądze zostały pobrane niestety moja subskrypcja nie została odnowiona. Co mam zrobić w takim przypadku ?

1 Solution

Accepted Solutions
Allwyn_GI
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: odnowiłem subskrypcje ale jej nie otrzymałem

Jump to solution

Cześć @Łukasz,

Przepraszamy za niedogodności. Prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną McAfee w sprawie rozliczeń, która pomogłaby w rozwiązaniu problemu. Kontaktując się z nimi prosimy o posiadanie dowodu zakupu,

Skorzystaj z poniższego linku, aby skontaktować się z zespołem pomocy technicznej.

Wsparcie McAfee

Pozdrowienia,

Allwyn I

View solution in original post

1 Reply
Allwyn_GI
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: odnowiłem subskrypcje ale jej nie otrzymałem

Jump to solution

Cześć @Łukasz,

Przepraszamy za niedogodności. Prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną McAfee w sprawie rozliczeń, która pomogłaby w rozwiązaniu problemu. Kontaktując się z nimi prosimy o posiadanie dowodu zakupu,

Skorzystaj z poniższego linku, aby skontaktować się z zespołem pomocy technicznej.

Wsparcie McAfee

Pozdrowienia,

Allwyn I

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community