cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
ABBI_POLAND
Contributor II
Message 1 of 3

Zwrot kosztów

Jump to solution

Witam

Proszę o zwrócenia mi kosztów. Subskrypcja została przedłużona automatycznie, a ja nie byłem świadomy, że w tym roku będę obciążony kwotą 2 razy wyższą niż w poprzednim. Jest dla mnie za wysoka i nieakceptowalna. Proszę o informację że zwrot został dokonany. 

Adam

1 Solution

Accepted Solutions
AvinashP
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 3

Re: Zwrot kosztów

Jump to solution

Cześć @ABBI_POLAND,

Pozdrowienia od McAfee!

Wysłałem wiadomość osobistą. Uprzejmie prosimy o powrót z żądanymi danymi, aby uzyskać dalszą pomoc.

Dziękuję,
Avinash.

Uwaga : do przetłumaczenia tej wiadomości używamy Tłumacza Google.

View solution in original post

2 Replies
AvinashP
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 3

Re: Zwrot kosztów

Jump to solution

Cześć @ABBI_POLAND,

Pozdrowienia od McAfee!

Wysłałem wiadomość osobistą. Uprzejmie prosimy o powrót z żądanymi danymi, aby uzyskać dalszą pomoc.

Dziękuję,
Avinash.

Uwaga : do przetłumaczenia tej wiadomości używamy Tłumacza Google.

ABBI_POLAND
Contributor II
Message 3 of 3

Re: Zwrot kosztów

Jump to solution

Dziekuje za pomoc i rozpatrzenie pozytywnie mojej prosby

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community