×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
zamat
Contributor
Message 1 of 2

Zwrot kosztów auto subskrypcji

Jump to solution

Witam

Proszę o anulowanie zamówienia #CS2688842677 i zwrócenia mi kosztów. Subskrypcja została przedłużona automatycznie, a ja nie byłem świadomy, że w tym roku będę obciążony kwotą 2 razy wyższą niż w poprzednim. Jest dla mnie za wysoka i nieakceptowalna. Proszę o informację że zwrot został dokonany.

Pozdrawiam

Mateusz Zawada **personal information omitted**

1 Solution

Accepted Solutions
Magesh
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Zwrot kosztów auto subskrypcji

Jump to solution

Hello @zamat 

Przepraszam za niedogodności. Uprzejmie prosimy o skorzystanie z poniższego linku, który zawiera informacje na temat automatycznego odnawiania, a także sposobu uzyskania zwrotu pieniędzy.

McAfee Auto renewal 

Mamy nadzieję, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Możesz również skontaktować się z zespołem McAfee Chat pod adresem
link poniżej, aby pomóc w problemach ze zwrotem pieniędzy. Upewnij się, że masz identyfikator zamówienia lub zarejestrowany adres e-mail.

McAfee Chat  

Thanks,

View solution in original post

1 Reply
Magesh
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 2 of 2

Re: Zwrot kosztów auto subskrypcji

Jump to solution

Hello @zamat 

Przepraszam za niedogodności. Uprzejmie prosimy o skorzystanie z poniższego linku, który zawiera informacje na temat automatycznego odnawiania, a także sposobu uzyskania zwrotu pieniędzy.

McAfee Auto renewal 

Mamy nadzieję, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Możesz również skontaktować się z zespołem McAfee Chat pod adresem
link poniżej, aby pomóc w problemach ze zwrotem pieniędzy. Upewnij się, że masz identyfikator zamówienia lub zarejestrowany adres e-mail.

McAfee Chat  

Thanks,

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community