cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Szymon
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

ZWROT KOSZTÓW ZA AUTOMATYCZNĄ SUBSKRYPCJĘ

Witam

Proszę o zwrócenia mi kosztów.

Nie wyrażam zgody na automatyczne przedłużenie mojej subskrypcji McAfee.

Subskrypcja została przedłużona mi automatycznie, a ja nie byłem świadomy, że będę obciążony kwotą DWA razy wyższą niż gdybym kupi l produkt w sklepie stacjonarnym. Koszt takiej subskrypcji jest dla mnie za wysoki i nieakceptowalny.

Chce anulować subskrypcje i prosić o zwrot pobranych pieniędzy z mojej karty.

Proszę o informację,  że zwrot został dokonany. 

1 Reply
Nagesh_G
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: ZWROT KOSZTÓW ZA AUTOMATYCZNĄ SUBSKRYPCJĘ

Hi @Szymon ,

Pozdrowienia od McAfee.

Z przykrością informujemy, że nie mamy możliwości zainicjowania zwrotu pieniędzy za pośrednictwem społeczności, dlatego zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta lub połączenie za pomocą poniższego linku.

Mcafee Support 

Regards

Nagesh G

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community