×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Former Member
Not applicable
Message 1 of 2

Pobrana subskrypcja z wygasłej karty

Jump to solution

Dzień dobry,

Na jakiej podstawie pobieracie środki z karty, która wygasła? Proszę o wyjaśnienia.

Nie chciałam kontynuować subskrypcji.

Gdzie można złożyć oficjalna reklamacje?

 

Pozdrawiam.

1 Solution

Accepted Solutions
Hari_durairaj
Moderator
Moderator
Message 2 of 2

Re: Pobrana subskrypcja z wygasłej karty

Jump to solution

Hi @Former Member 

Pozdrowienia od McAfee.

Z przykrością informujemy, że nie mamy możliwości zainicjowania zwrotu pieniędzy za pośrednictwem społeczności, dlatego zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta za pomocą poniższego linku.
Wsparcie klienta McAfee — https://service.mcafee.com/?page=shell&shell=contact-support

Jeśli te informacje były w jakikolwiek sposób pomocne lub odpowiadały na Twoje pytanie, zaznacz je jako zaakceptowane rozwiązanie i w razie potrzeby przekaż Kudos

Pozdrowienia,
Hari

View solution in original post

1 Reply
Hari_durairaj
Moderator
Moderator
Message 2 of 2

Re: Pobrana subskrypcja z wygasłej karty

Jump to solution

Hi @Former Member 

Pozdrowienia od McAfee.

Z przykrością informujemy, że nie mamy możliwości zainicjowania zwrotu pieniędzy za pośrednictwem społeczności, dlatego zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta za pomocą poniższego linku.
Wsparcie klienta McAfee — https://service.mcafee.com/?page=shell&shell=contact-support

Jeśli te informacje były w jakikolwiek sposób pomocne lub odpowiadały na Twoje pytanie, zaznacz je jako zaakceptowane rozwiązanie i w razie potrzeby przekaż Kudos

Pozdrowienia,
Hari

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community