cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Dandi998
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Płatności

Witam właśnie pobrało mi z konta 109.95 euro za produkt McAfee gdzie ja już dawno nie korzysyam z tych prodóktów proszę o zwrot pieniedzy

1 Reply

Re: Płatności

Cześć @Dandi998 

Pozdrowienia od McAfee!

Linia wsparcia dla Polski jest czynna tylko w godzinach pracy, dlatego prosimy o kontakt w godzinach pracy. Pomogą Ci w przetworzeniu Twojej prośby.

Wsparcie: 00800-44-11847

Alternatywnie, zawsze możesz skontaktować się z pomocą techniczną na czacie, korzystając z poniższego linku, aby uzyskać natychmiastową pomoc.

Wsparcie McAfee

Uwaga: użyliśmy tłumacza google do przetłumaczenia powyższej wiadomości

Pozdrowienia,
Sudharsanam G

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community