cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
RDRKonin
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Faktura za zamówienie

Proszę o wystawienie faktury VAT do zamówienia #CS3119469068 na następujące dane:

RDR-Systemy Informatyczne s.c.
Daniel Wyderkiewicz Barbara Owczarska
ul. Przemysłowa 31; 62-510 Konin
**bleep**: 665-285-30-16

Z góry dziękuję za pomoc

1 Reply

Re: Faktura za zamówienie

Cześć @RDRKonin 

Pozdrowienia od McAfee.

Zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta, korzystając z poniższego łącza.

Pomoc techniczna na czacie McAfee

Pozdrowienia,
Hari Durairaj

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community