×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
mahadhir
Contributor
Message 1 of 2

Blacklist

Jump to solution

Hi. I got an issue regarding my domain blacklist by McAfee. My website is clean. We already clean all the outdated stuff. how can i encounter this issue? this is my domain. krenovator.cc

1 Solution

Accepted Solutions
A_Kalinowski
Contributor III
Message 2 of 2

Re: Blacklist

Jump to solution

Dzień dobry!

Jeżeli chce Pan zmienić oznaczenie Pańskiej strony proszę skorzystać z poniższych wskazówek:

1. Przejdź do witryny TrustedSource.org
2. Naciśnij 'Zarejestruj się' i wypełnij formularz
Kliknij 'Zarejestruj się' u dołu formularza i zaczekaj, aż otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie konta od McAfee Trusted Source
4. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij w łącze, aby aktywować konto
5. Zaloguj się do witryny TrustedSource.org
6. Z listy rozwijanej wybierz - McAfee SiteAdvisor / WebControl (Enterprise).
7. Wprowadź swoją witrynę internetową, na przykład - www.mcafee.com, a następnie kliknij 'Sprawdź adres URL'.
W razie potrzeby wybierz maksymalnie trzy kategorie dla witryny internetowej.
9. Wprowadź dodatkowe informacje, jeśli chcesz coś dodać w opcjonalnym polu komentarza.
10. Kliknij w 'Prześlij adres URL do recenzji'. Otrzymasz specjalny numer identyfikacyjny.
Odczekaj 5-7 dni i ponownie sprawdź swoją witrynę. Jeśli witryna jest nadal oznaczona jako ryzykowna,
skontaktuj się z **personal information omitted**, aby uzyskać odpowiedź na Twoje zgłoszenie.​

Artykuł - http://service.mcafee.com/faqdocument.aspx?id=TS103032&lang=en-US

W razie problemów proszę się z nami skontaktować - pracujemy poniedziałek - piątek w godzinach 9-18.

service.mcafee.com - proszę wybrać 'Skontaktuj się z pomocą techniczną'

Miłego dnia!

Adrian Kalinowski
McAfee Customer Service​

View solution in original post

1 Reply
A_Kalinowski
Contributor III
Message 2 of 2

Re: Blacklist

Jump to solution

Dzień dobry!

Jeżeli chce Pan zmienić oznaczenie Pańskiej strony proszę skorzystać z poniższych wskazówek:

1. Przejdź do witryny TrustedSource.org
2. Naciśnij 'Zarejestruj się' i wypełnij formularz
Kliknij 'Zarejestruj się' u dołu formularza i zaczekaj, aż otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie konta od McAfee Trusted Source
4. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij w łącze, aby aktywować konto
5. Zaloguj się do witryny TrustedSource.org
6. Z listy rozwijanej wybierz - McAfee SiteAdvisor / WebControl (Enterprise).
7. Wprowadź swoją witrynę internetową, na przykład - www.mcafee.com, a następnie kliknij 'Sprawdź adres URL'.
W razie potrzeby wybierz maksymalnie trzy kategorie dla witryny internetowej.
9. Wprowadź dodatkowe informacje, jeśli chcesz coś dodać w opcjonalnym polu komentarza.
10. Kliknij w 'Prześlij adres URL do recenzji'. Otrzymasz specjalny numer identyfikacyjny.
Odczekaj 5-7 dni i ponownie sprawdź swoją witrynę. Jeśli witryna jest nadal oznaczona jako ryzykowna,
skontaktuj się z **personal information omitted**, aby uzyskać odpowiedź na Twoje zgłoszenie.​

Artykuł - http://service.mcafee.com/faqdocument.aspx?id=TS103032&lang=en-US

W razie problemów proszę się z nami skontaktować - pracujemy poniedziałek - piątek w godzinach 9-18.

service.mcafee.com - proszę wybrać 'Skontaktuj się z pomocą techniczną'

Miłego dnia!

Adrian Kalinowski
McAfee Customer Service​

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community