×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Instytutpk
Contributor
Message 1 of 2

Łącze nie ma oceny

Witam,

Wpisując link do mojej strony internetowej www.instytutpk.pl w portalach społecznościowych pojawia się znak zapytania i wyświetla się komunikat "Podane łącze nie ma oceny" 

Co można z tym zrobić?

1 Reply
Hari_durairaj
Moderator
Moderator
Message 2 of 2

Re: Łącze nie ma oceny

Cześć @Instytutpk 

Pozdrowienia od McAfee!

McAfee WebAdvisor i McAfee Site Advisor Site Rating odzwierciedla klasyfikację reputacji witryny przez firmę McAfee. Prosimy o zapoznanie się z poniższym artykułem dotyczącym procesu rozstrzygania sporów dotyczących oceny witryn internetowych programu McAfee WebAdvisor.

Proces rozstrzygania sporów dotyczących oceny witryn McAfee WebAdvisor

Alternatywnie, zawsze możesz skontaktować się z pomocą techniczną na czacie, korzystając z poniższego linku, aby uzyskać natychmiastową pomoc.

Wsparcie McAfee

Jeśli te informacje były w jakikolwiek sposób pomocne lub odpowiadały na Twoje pytanie, zaznacz je jako zaakceptowane rozwiązanie i przekaż Kudos, jeśli jest to właściwe.

Pozdrowienia,
Hari

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community