×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
marteaux
Contributor
Message 1 of 13

Drama!!!

Wat ik ook probeer QuickClean start niet. Tweemaal met techinicus van McAfee via online chat en via Life Remote assistance maar wat er ook geprobeerd wordt niets helpt. Tweemaal de software opnieuw geinstalleerd helemaal niets helpt.

De complete scan van McAfee ontdekt geen malware, doch een programma Exterminate, notabene door de technicus geinstalleerd, ontdekt Malware en wat zegt de technicus van McAfee uw pc is besmet. Ga maar eerst voor een bedrag van € 40,-- naar een andere technicus van McAfee om de virus te verwijderen. Heb ik daarvoor al meer dan 5 jaar Internet Security?

Is McAfee wel het juiste anti virus pakket???????

12 Replies
Hayton
Reliable Contributor
Reliable Contributor
Message 2 of 13

Re: Drama!!!

Er zijn twee problemen die u beschrijft.

De eerste is dat Quick Clean start niet, klopt dat?

De tweede is dat een programma met de naam Exterminate heeft een aantal malware op uw pc gevonden. Als McAfee heeft niets gevonden kan dit een false positive. Download de gratis versie van Malwarebytes en voer het uit, en laat ons weten of dit programma vindt niets.

marteaux
Contributor
Message 3 of 13

Re: Drama!!!

Inderdaad zelfs met behulp van McAfee start Quick Clean niet.

Heb Malwarebytes uitgevoerd en 3 items gedecteerd. Registersleutels geinfecteerd 1, Registerwaarde geinfecteerd 1, Bestanden geinfecteerd 1

Pum.Bad.Proxy in Registerwaarde

Trojan.FakeAlert in Registersleute

Trojan.Dropper in Bestanden (Recycle Bin)

Malwarebytes zegt: Quarantined and deleted succesfully.

De totale scan heeft 2 uur en 15 minuten geduurd.

Alvast bedankt

Hayton
Reliable Contributor
Reliable Contributor
Message 4 of 13

Re: Drama!!!

Malwarebytes: zeer goed. Het heeft schoongemaakt een lichte infectie van uw machine. Als u dit programma een keer per weekhet zal helpen met vergelijkbare problemen. McAfee is niet altijdte vertellen dat deze nep-antivirusprogramma's, maar er is een speciale tool (McAfee Stinger FakeAlert), die zal ze vinden.

Quick Clean: heb je nog steeds hetzelfde probleem? Google Translate is niet erg goed in het vertalen van het Nederlands naarhet Engels, dus mijn vertaling van uw laatste bericht niet duidelijk maken of de Quick Clean nog niet zal beginnen.

Message was edited by: Hayton on 17/08/11 20:38:18 IST
marteaux
Contributor
Message 5 of 13

Re: Drama!!!

I shall tell what is happen.

Till twice a technicus from McAffe is helping thru chat and Life Remote to start the program QiuckClean. The last time the technicus discover with te help of the program Exterminate, that he has downlaoded, 3 "virus". On that moment he stopped and he said: "Your PC is infected, go to McAfee virus discovery and pay € 40,-- to help for clean up your PC."

In Life Remote he has created 2  new accounst: 1 Administrator account named Test and  1 User account named Gast.

I have 1 account, a Administrator account with mine own name.

With your advice i have discover again the 3 virus and removed.

But still the program QuickClean don't start. QuickClean is a part of McAfee Internet Security.

I removed already twice Internet Security complet and restall the program with a new download again.

Maybe is the problem Mozilla Firefox the problem, because on the moment I install Firefox I get the message from Mozilla: "Site Advisor from McAfee is disabbeld because that program gives troubles"  I informed McAfee and McAfee knows the problem. Since 2 weeks site advisor works again.

But regardless all the efforts QuickClean don't start..

marteaux
Contributor
Message 6 of 13

Re: Drama!!!

Exterminate find 5 Malware:

twice: Possible Hijacked Proxy Settings; in HKey Users

3 times: Sweet.Box ; Adware

Is it neccesary to remove this Malware.

nownitin
Former Member
Message 7 of 13

Re: Drama!!!

Hi,

What is the SiteAdvisor version? is it 3.3.1, if yes please update to 3.4.0.141 which should resolve this issue.

Regards,

Nitin

Hayton
Reliable Contributor
Reliable Contributor
Message 8 of 13

Re: Drama!!!

Nee, Firefox is niet het probleem hier. Negeer Firefox.

Kunt u veilig verwijderen Sweetbox items die Malwarebytes gevonden.Sweetbox is Adware, niet een virus.

Nu, Quick Clean ... heb je het al eerder gebruikt? De eerste keerdat je het draait moet u opgeven welke items u wilt verwijderen, of anders de standaardinstellingen te accepteren. Als ditniet de eerste keer is dat u het gebruikt, misschien moet jedraaien MVT (McAfee Virtual Technician) om te controleren dat er niet een probleem is met alle bestanden of registry-instellingen.

Hayton
Reliable Contributor
Reliable Contributor
Message 9 of 13

Re: Drama!!!

Moved this to Home + Home Office / Quick Clean, since that is the main problem the poster has.

marteaux
Contributor
Message 10 of 13

Re: Drama!!!

Site Advisor is the latest version. Works correct. Problem still there

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community