×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_105779
Former Member
Message 1 of 1

TrueKey - avinstallering av TrueKey

Hvis du trenger hjelp med å avinstallere TrueKey, kan du gjøre følgende:

Trinn 1 - Avinstaller TrueKey via Kontrollpanel i Windows:

 

Windows 10

1. Høyreklikk på Start-knappen.

2. Venstre-klikk på Programmer og funksjoner.

3. Velg TrueKey.

4. Klikk Fjern/Avinstaller og følg de henvisningene du får.

 

Windows 8 / 8.1

1. I Desktop-modus, klikker du på Innstillinger (overfør musepekeren nederst i høyre hjørne av skjermen for å få tak i dem) > * Kontrollpanel > Programmer og funksjoner.

2. Velg TrueKey.

3. Klikk Fjern/Avinstaller og følg de henvisningene du får.

 

* Hvis du ikke kan nå Kontrollpanelet på denne måten, trykk på Windows-tasten og X-tasten på tastaturet samtidig og du bør få opp en meny der du kan velge Kontrollpanelet.

 

Windows Vista / 7

1. Klikk på Start-knappen> (Innstillinger >) Kontrollpanel > Programmer (og funksjoner).

2. Velg TrueKey.

3. Klikk Fjern/Avinstaller og følg de henvisningene du får.

 

Trinn 2 - Last ned og kjør avinstalleringsverktøyet MCPR.exe for å fjerne eventuelle rester av produktet:

 

1. Gå til: http://us.mcafee.com/apps/supporttools/mcpr/mcpr.asp

2. Klikke på lagre og lagre filen i en mappe der du vil finne filen igjen.

3. Åpne mappen der du lagret filen, høyreklikk på MCPR.exe og velg Kjør som administrator.

4. Følg anvisningene.

6. Restart datamaskinen etter beskjedet CleanUp Successful (avinstallering vellykket) vises.

Skulle du ha behov for ytterligere informasjon eller hjelp, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vil du ringe oss er telefonnummeret +47 23 05 04 20, og våre linjer er åpne fra 0900 - 1800. Du kan ellers finne alle våre alternativer for kontakt og støtte på  http://service.mcafee.com.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community