cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_105779
Former Member
Report Inappropriate Content
Message 1 of 1

TrueKey - Glemt masterpassord

Hvis du trenger hjelp med å tilbakestille masterpassordet på TrueKey appen, kan du gjøre følgende:

1: Åpne TrueKey

2: Klikk på "Glemt masterpassord"

3: Skriv inn e-postadressen du brukte til å opprette kontoen.

4: Så får du 2 alternativer for å verifisere deg

- Face recognition (ansiktsgjenkjenning).

- din e-postadresse.

5: Du vil da motta en e-post med meldingen "Someone tried to reset your Masterpassword" (Noen har prøvd å tilbakestille ditt masterpassord.)

- Det trenger du å bekrefte.

6: Da klikker du på "Glemt masterpassord" igjen.

7: Nå vises to bokser, og du skriver inn det nye passordet 2 ganger.

- Klikk deretter på "Confirm" (Bekreft).

8: Nå er den nye koden aktivert.


OBS!! Denne løsningen fungerer bare hvis du har registrert en "Trusted device" (Klarert enhet), for eksempel en annen mobil, PC, nettbrett osv


Hvis du ikke har en klarert enhet, er løsningen litt mer komplisert.

Siden det ikke er mulig å tilbakestille passordet ditt via McAfee support, forblir det eneste alternativet å slette TrueKey kontoen din, og deretter skal du opprette en ny konto.

Dette betyr dessverre at alt lagret i TrueKey vil bli slettet og kan ikke gjenopprettes fordi hele innholdet blir slettet. Deretter skal du starte på nytt og lagre alt på nytt.

Skulle du ha behov for ytterligere informasjon eller hjelp, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vil du ringe oss er telefonnummeret +47 23 05 04 20, og våre linjer er åpne fra 0900 - 1800. Du kan ellers finne alle våre alternativer for kontakt og støtte på  http://service.mcafee.com.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community