×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_105779
Former Member
Message 1 of 1

Sanntidsskanningen er deaktivert (Virus- og spionprogrambeskyttelse er AV)

Det er mulig at Sanntidsskanningen på McAfee programmet blir deaktivert. Dette er et kjent, men også et noe komplekst problem. Det kan ha forskjellige årsaker som for eksempel Windows oppdateringer som av en bestemt grunn ikke har blitt installert. Dette påvirker McAfee oppdateringer som heller ikke kan installeres. Derfor blir Sanntidsskanningen avslått og kan ikke starte. Normalt ønsker vi å koble oss mot din PC og kjøre et feilsøkingsverktøy og fikse problemene iht hva feilsøkingsverktøyet sier. Allikevel finnes det noe som du kan prøve selv:

1 - Kjør McAfees Virtual Technician (MVT) som kan fikse problemet:

1.Gå til http://mvt.mcafee.com for å laste ned programmet.

2.Trykk på Last ned og Kjør.

3.Klikke på Kjør en gang til eller Lagre filen og åpne den i mappen du har lagret den i.

4. Følg så anvisningene.

2 - Start PCen på nytt

3 - Hvis du fremdeles har problemer, følg anvisningene for å installere programmet på nytt:

Trinn 1 - Avinstaller McAfee produkter via Kontrollpanel i Windows:

Windows 10

1. Høyreklikk på Start-knappen.

2. Venstre-klikk på Programmer og funksjoner.

3. Velg McAfee produktet.

4. Klikk Fjern/Avinstaller og følg de henvisningene du får.

Windows 8 / 8.1

1. I Desktop-modus, klikker du på Innstillinger (overfør musepekeren nederst i høyre hjørne av skjermen for å få tak i dem) > * Kontrollpanel > Programmer og funksjoner.

2. Velg McAfee produktet.

3. Klikk Fjern/Avinstaller og følg de henvisningene du får.

* Hvis du ikke kan nå Kontrollpanelet på denne måten, trykk på Windows-tasten og X-tasten på tastaturet samtidig og du bør få opp en meny der du kan velge Kontrollpanelet.

Windows Vista / 7

1. Klikk på Start-knappen> (Innstillinger >) Kontrollpanel > Programmer (og funksjoner).

2. Velg McAfee produktet.

3. Klikk Fjern/Avinstaller og følg de henvisningene du får.

Trinn 2 - Last ned og kjør avinstalleringsverktøyet MCPR.exe for å fjerne eventuelle rester av McAfee:

1. Gå til: http://us.mcafee.com/apps/supporttools/mcpr/mcpr.asp

2. Klikke på lagre og lagre filen i en mappe der du vil finne filen igjen.

3. Åpne mappen der du lagret filen, høyreklikk på MCPR.exe og velg Kjør som administrator.

4. Følg anvisningene.

6. Restart datamaskinen etter beskjedet CleanUp Successful (avinstallering vellykket) vises.

OBS! McAfee produktet fjernes ikke helt før datamaskinen restartes.

Trinn 3 - Installere McAfee produktet:

OBS! For å unngå eventuelle problemer under installeringen bruk helst Internet Explorer.

1. Gå til https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx for å logge inn på din konto.

OBS! Om du har glemt ditt passord finnes det en lenke under innloggingsknappen "Glemt passordet?" hvor du kan tilbakestille passordet.

2. Under Mine apper via rullegardinmenyen skal du velge abonnementet som du vil installere.

3. Klikk på Last ned.

4. Gå gjennom og godta lisensavtalen ved å trykke på Godta og last ned.

5. Velg å kjøre filen McAfeeSetup.exe

OBS! Ikke lukk Internet vinduet, fordi det er et serienummer som du muligens vil trenge å lime/fylle inn under installasjonen.

6. Når installeringen starter, følger du trinnene som anvist.

Skulle du ha behov for ytterligere informasjon eller hjelp, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vil du ringe oss er telefonnummeret +47 23 05 04 20, og våre linjer er åpne fra 0900 - 1800. Du kan ellers finne alle våre alternativer for kontakt og støtte på  http://service.mcafee.com.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community