cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Vanja
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Refusjon

Bestilte ett abbonemang og fikk feilmelding. Prøvde et annet visakort og fikk ny feilmelding. Sjekket så at visakortet var åpent for handel i irland (som det stod behandlet kjøpet) og prøvde igjen for tredje gang. Fortsatt feilmelding. Kjøpte da antivirus fra en annen levrandør. I etterkant ser jeg at det er reservert tre beløp fra McAfee på våre kontoer. ber om at disse beløpene refunderes snarest da deres tjenester ikke lenger er ønsket. Det oppleves noe rart å få feilmelding om at transaksjonnen ikke kunne gjennomføres og samtidig som beløpet blir trukket fra konto. dere spekulerer vel ikke i at kunder ikke følger med eller ikke gidder jobben med å kreve penger tilbake???

1 Reply
Bharani_BD
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Refusjon

Hei @Vanja 

Vi beklager ulempen. Vennligst kontakt vårt supportteam for å fortsette forespørselen.

Klikk på denne lenken for å kontakte brukerstøtten. 

Takk og hilsen
Bharanidharan S

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community