cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Unni
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 4

Refusjon av kjøp

Jeg ønsker å få refundert mitt kjøp da jeg allerede hadde et aktivt abonnement og fikk beskjed om å fornye et annet abonnement som jeg da ikke trenger. Kan noen sende meg en epostadresse som jeg kan bruke til å sende informasjon vedrørende kjøpet så dere kan refundere meg? Kjøpet ble gjort 261121 så det er godt innenfor regelen på 30 dager. Abonnementet er heller ikke aktivert. 

3 Replies
Unni
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 2 of 4

Re: Refusjon av kjøp

Teksten redigeres tydeligvis av appen??? Teksten skal være: Kan noen sende meg en epostadresse som jeg kan bruke til å sende informasjon vedrørende kjøpet, så dere kan refundere meg? Kjøpet ble gjort 261121 så det er godt innenfor regelen på 30 dager. Abonnementet er heller ikke aktivert.

Unni
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 3 of 4

Re: Refusjon av kjøp

Skjedde igjen, nå gidder jeg ikke mer. Send meg en epost. 

Magesh
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 4 of 4

Re: Refusjon av kjøp

HI @Unni 

Beklager bryet. Vi ber deg om å få tilgang til lenken nedenfor som har informasjon om automatisk fornyelse og også hvordan du får refusjon.

McAfee Auto Renewal 

Vi håper problemet ditt er løst snart. Du kan også kontakte McAfee Chat-teamet på
lenken nedenfor for å hjelpe deg med refusjonsproblemer. Sørg for at du har bestillings-ID eller registrert e-postadresse.

McAfee Chat Support 

Thanks

Magesh J

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community