cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
IngeD
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Refusjon av abonnement trukket 4 ganger på mitt kredittkort

Betalte for et års abonnement, men fikk denne beskjeden: Feil ved ordrebehandling. Prøv igjen eller kontakt kundestøtte. Prøvde flere ganger med samme beskjed og dette resulterte i 4 trekk på min kredittkort.

 

1 Reply
Rajiv_s1
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Refusjon av abonnement trukket 4 ganger på mitt kredittkort

Hallo @IngeD 

Vi beklager ulempene dette medfører i samfunnet. Vi har ikke mulighet til å verdsette kontoen eller betalingen din. Vi anbefaler at du kontakter supporten ved å gå til lenken nedenfor i ukedagene i åpningstidene slik at de kan hjelpe deg med spørringen din.

Støttekobling.

Merk: Vi brukte google translate for å legge ut denne meldingen.

Hilsen,
Rajiv S

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community