cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Pop ups på skjermen og nettleseren/Potensielt uønsket program (PUP)

Hvis du får noen irriterende reklamer, uønskede internett sider eller pop ups på skjermen, er det mulig at du har potensielt uønsket program på PCen. Innholdet i Popups eller potensielt uønskede programmer kan være høyst uønsket for deg, fordi Popups ofte inkluderer spyware og adware. Disse programmene er gjerne lastet ned i forbindelse med et annet program som du som bruker har lastet ned og installert på din datamaskin. Og når du som administrator på datamaskinen, gjerne utilsiktet, har akseptert installasjonen, klarer ikke antivirusprogrammet å fjerne det. Siden du har gitt din tillatelse og samtykket i nedlastningen, kan heller ikke antivirusprogrammet blokkere det.

For å bli kvitt disse uønskede programmene kan du tilbakestille PCen til fabrikkinnstillinger (reinstallere Windows) og da blir alt fjernet fra PCen og du starter på nytt med programmene og filene. Du kan kontakte en lokal tekniker eller noen annen dataspesialist som kan hjelpe deg med dette.

Du kan prøve å avinstallere dette programmet, men problemet er at det blir igjen noen rester av disse programmene på PCen. Derfor er den tryggeste måten å tilbakestille PCen, på denne måten renses alt. Eller noen IT spesialist kan åpne registrene på PCen og finne alt og slette alt manuelt  til at det ikke lenger er noe igjen.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community