×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Benji_
Contributor
Message 1 of 3

Mislykket virusskanning

Hei! 

Hver gang jeg forsøker å laste ned en fil får jeg samme feilmelding, nemlig at virusskanningen mislyktes. Jeg har forsøkt å deaktivere sanntidsskanning blant annet, men ingenting har fungert til nå. Hvordan fikser jeg dette problemet?

På forhånd takk!

2 Replies
Sudharsanam_G1
Moderator
Moderator
Message 2 of 3

Re: Mislykket virusskanning

Hei @Benji_ 

Hilsen fra McAfee!

Støttelinjen for Norge er kun åpen i åpningstiden, så kontakt dem i åpningstiden. De vil hjelpe deg med å behandle forespørselen din.

Støtte: 023 050420

Alternativt kan du alltid kontakte chat-støtten ved å bruke lenken nedenfor for umiddelbar hjelp.

McAfee-støtte

Merk: Vi har brukt google oversetter for å oversette meldingen ovenfor

Hilsen
Sudharsanam G

Benji_
Contributor
Message 3 of 3

Re: Mislykket virusskanning

Hei!

Er ikke dette chat-støtten? På hjemmesidene stod det at dette var den formen for hjelp som er åpen 24x7.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community