cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Cashback kampanje

Hvis du har bestilt 2-årsabonnement med vårt spesielle Cashback tilbud, kan du gjøre følgende for å registrere deg og få pengene tilbake:

 

1. Gå til www.mcafeepromotions.com

2. Velg ditt land.

3. Klikk på Claim indienen (Krev nå)

4. Der skal du krysse på de 3 punktene og klikke på Neste

5. Da følger du anvisningene for å registrere kjøpsdatoen og partnerkoden (vanligvis får du bekreftelse på emailen etter kjøpet med instruksjoner og kode)

6. Du skal laste opp skjermbilde av kvitteringen eller direkte kvitteringen som .pdf fil og deretter registrere bankkonto nummer (IBAN og BIC osv.) slik at du kan få pengene tilbake på kontoen din.

Det tar vanligvis noen få dager, men i alle fall får du bekreftelse etter at du har registrert alt dette slik at du vet at det lyktes.

 

Skulle du ha behov for ytterligere informasjon eller hjelp, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vil du ringe oss er telefonnummeret +47 23 05 04 20, og våre linjer er åpne fra 0900 - 1800. Du kan ellers finne alle våre alternativer for kontakt og støtte på http://service.mcafee.com.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community