cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Bennag
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Aktivering av abonnement etter betaling

Jump to solution

Hei, kjøpte et 2 års abonnement 22.juni. Fikk beskjed om feil ved ordren og beskjed om å kontakte kundeservice. Likevel er det trukket 999,- fra min konto uten at det er satt opp et aktivt abonnement på min bruker. Jeg kommer ikke gjennom i chatten deres og har sittet over lengre tid i telefonen uten å komme gjennom. Hva skal jeg gjøre nå? Enten må jeg få abonnementet aktivert på min bruker eller få refudert pengene jeg har blitt trukket.

1 Solution

Accepted Solutions
Magesh
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Aktivering av abonnement etter betaling

Jump to solution

Hi @Bennag 

Vi beklager ubeleiligheten. Gå til lenken nedenfor for å kontakte kundestøtten for å hjelpe deg med å løse spørsmålet ditt, eller du kan kontakte oss på 023 050420 på virkedager.

Forsikre deg om at du har bestillings-ID eller registrert e-postadresse hos McAfee.

Chat Support 

Thanks,

View solution in original post

1 Reply
Magesh
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Aktivering av abonnement etter betaling

Jump to solution

Hi @Bennag 

Vi beklager ubeleiligheten. Gå til lenken nedenfor for å kontakte kundestøtten for å hjelpe deg med å løse spørsmålet ditt, eller du kan kontakte oss på 023 050420 på virkedager.

Forsikre deg om at du har bestillings-ID eller registrert e-postadresse hos McAfee.

Chat Support 

Thanks,

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community