×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_153236
Former Member
Message 1 of 1

Wifi Attack melding.

U kreeg een melding dat uw Wifi Beveiling wordt aangevallen of niet
beveiligd genoeg is?

U krijgt deze melding omdat de McAfee Mobile Security applicatie het
Wifi-netwerk indentificeert als niet veilig. Er wordt aangeraden om
uw huidig Wifi wachtwoord te veranderen. De melding komt voor idien
het huidige wachtwoord enige tijd niet gewijzigd is geweest of het
wachtwoord is te eenvoudig. Het wachtwoord kan veranderd worden met
behulp van uw Internet Provider. U kan met deze contact opnemen voor
verdere assistentie bij het aanpassen/wijzigen van het wachtwoord.

McAfee Mobile Security heeft wijzigingen geconstateerd in het aangesloten
Wifi-netwerk, wat over het algemeen symptomen zijn van een hacker die
het netwerk probeert te onderscheppen. Met deze onderschepping kan
een hacker de gegevens die tussen uw apparaat en het internet worden
uitgewisseld bekijken.

De pop-up die u kreeg waarschuwt u voor dergelijke pogingen. De
veiligste manier om dit te onderscheppen is het per direct verbreken
van de verbinding met het netwerk. U zou uw serviceprovider moeten
vragen om ervoor te zorgen dat ze het beste Wifi-beveiligingsprotocol
hebben. Het beste zou WEP zijn met een sterk wachtwoord (minstens 8
karakters, een mix van letters, cijfers en speciale tekens) De meeste
van deze gebruikers hebben een WAP-protocol en een zwak wachtwoord. U
kan contact opnemen met uw Internet Provider voor verdere assistentie
bij het aanpassen/wijzigen van het wachtwoord.

Mocht u nog vragen hebben over McAfee - verzoeken wij u vriendelijk het
Service Portaal van McAfee te bezoeken voor meer informatie:

https://service.mcafee.com/

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community