cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Verwerking aankoop nieuw abonnement of verlenging

Bankoverschrijving of Automatische Incasso

Betalingen die worden uitgevoerd door hulp van bankoverscrhijving of
automatische incasso worden niet per direct verwerkt.

De reden hiervoor zijn:

1. Het bedrag wordt niet direct overgemaakt naar onze rekening maar gaat
via onze partners van GlobalCollect - een incassobedrijf die
behandelt onze betalingen wereldwijd.

2. Authorisatie bij de bank - als authorisatie beschouwt men het proces
van goedkeuring van een betaling via automatische incasso en/of
overschrijving door de bank van de rekeninghouder. Als een deel van
de vergunning er wordt gecontroleerd, onder andere, of de ingevulde
bankgegevens geldig zijn en dat de limiet voor de reeds verrichtte
transactie niet overschreden is.

Vanwege deze twee processen die plaats moeten vinden, kan het t/m 10
werkdagen in beslag nemen om de aankoop volledig te verwerken.Zodra
wij de betaling hebben binnengekregen zult u een emailbevestiging van
ons krijgen en dat betekent ook dat de verlenging reeds is ingegaan.

Betalingen die worden uitgevoerd met kredietkaart worden uiteraard per direct
verwerkt en betaald.

Om de vervaldatum op uw computer aan te passen volgt u de stappen:

-
Klik met de rechtermuisknop op het McAfee icoontje in de taakbalk
(rechts onderin uw beeldscherm).

-
Selecteer "Abonnement controleren".

-
Uw abonnement word gecontroleerd. Klikt u dan op OK.

-
Open Security Center en controleer de vervaldatum van uw abonnement

Mocht u nog vragen hebben over McAfee - verzoeken wij u vriendelijk het
Service Portaal van McAfee te bezoeken voor meer informatie:

https://service.mcafee.com/

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community