cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Vervaldatum aanpassen na een verlenging.

McAfee past automatisch de vervaldatum na een verlenging. Dit gebeurt door
de updates die tweemaal per dag gebeuren.

Indien u de vervaldatum manueel wenst aan te passen kan u onderstaande stappen uitvoeren:

1:Klik met de rechtermuisknop op het McAfee icoontje in de taakbalk (rechts
onderin uw beeldscherm).

2:Selecteer "Abonnement controleren".

3:Uw abonnement word gecontroleerd. Klikt u dan op OK.

4:Open Security Center en controleer de vervaldatum van uw abonnement.

Mocht u nog vragen hebben over McAfee - verzoeken wij u vriendelijk het
Service Portaal van McAfee te bezoeken voor meer informatie:

https://service.mcafee.com/

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community