×
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Kolle
Contributor II
Message 1 of 2

Update niet terecht

Ik krijg de hele tijd de melding dat er een nieuwere versie is die ik moet uploaden. Als ik op de startbutton click gebeurt er niks en als ik McAfee run staat er ook nergens dat ik iets moet updaten en dat ik "up and running" ben.

Het irritante is dat ik de melding niet uit kan zetten"deze komt 10x of meer per dag voorbij.

1 Reply
krishna55
Moderator
Moderator
Message 2 of 2

Re: Update niet terecht

Hoi @Kolle,

Groeten van McAfee.

Verwijder de applicatie en installeer deze opnieuw om de nieuwste versie van de McAfee-applicatie te krijgen.

Voor aanvullende ondersteuning klikt u op de onderstaande link om contact op te nemen met onze ondersteuning

Steun

Groeten,
Krishnamanikandan KS

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community