cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
user_153236
Former Member
Message 1 of 1

McAfee installeren op MAC


Stap 1 - Verwijdert McAfee van uw Mac:
- Klik in Finder op Go (Ga).
- Selecteer Applications (Programma's).
- Dubbelklik op McAfee Internet Security Uninstaller (McAfee Internet Security-verwijderingsprogramma).
- Schakel het selectievakje naast Uninstall SiteAdvisor (Verwijder SiteAdvisor) in.
- Klik op Continue (Ga door).
- Voer uw beheerderswachtwoord in en klik op OK.
- Klik op Finish (Voltooid).

Stap 2 - Installeert u uw product opnieuw:
- Open een webbrowser.
- Ga naar http://home.mcafee.com.
- Meld u aan bij uw McAfee-account.
- Klik onder de productvermelding van McAfee Internet Security for Mac op de knop Downloaden.
- Klik op Ik ga akkoord om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren.
- Als er onder de knop Downloaden een serienummer wordt weergegeven, schrijft u dit op. U hebt dit nummer later nodig om het product te activeren.
OPMERKING: Het serienummer is slechts twee uur beschikbaar. Als u het product later wilt installeren, kunt u teruggaan naar deze pagina en een nieuw nummer krijgen.- Klik op Downloaden.
- Klik op Save (Bewaar). Het bestand wordt opgeslagen op de standaardlocatie, doorgaans de map Downloads.
- Dubbelklik op het gedownloade DMG-bestand.
- Dubbelklik op het installatiebestand voor McAfee Internet Security for Mac.
- Klik op Continue (Ga door). Het welkomstscherm wordt weergegeven.
- Klik op Continue (Ga door). De functies en systeemvereisten van het product worden weergegeven.
- Klik op Continue (Ga door).
- Klik op Read License (Lees licentie), lees de voorwaarden van de licentieovereenkomst en klik op Agree (Akkoord) om door te gaan met de installatie.
- Klik op Install (Installeer). Het venster Authentication (Verificatie) wordt weergegeven.
- Voer uw beheerdersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op OK.
OPMERKING: Gebruik de beheerdersnaam en het wachtwoord die u hebt gemaakt bij de eerste activering van Mac OS X op uw computer.
- Volg de instructies op het scherm om de software te activeren.
- Klik op Close (Sluit) om de installatie te voltooien. SiteAdvisor geeft het volgende bericht weer:
U moet uw browsers opnieuw starten om de installatie te voltooien.
- Klik op Restart (Herstart). Uw browsers worden gesloten en opnieuw geopend, en u wordt misschien gevraagd om de SiteAdvisor-invoegtoepassing in te schakelen.
De volgende McAfee-melding wordt weergegeven:
We hebben de standaardfirewallinstellingen gebruikt om deze netwerkverbinding te beveiligen

Deze melding komt van uw Firewall, en geeft aan dat er een nieuw beveiligingsbeleid is toegepast. Uw product is nu geïnstalleerd en geactiveerd.
OPMERKING: De standaardfirewallregel stelt het netwerktype in op Public (Openbaar). Deze instelling kan invloed hebben op toegang tot lokale resources. Als uw netwerk een persoonlijk IP-bereik gebruikt, voert u de volgende stappen uit om het netwerktype in deze regel te wijzigen naar Home and Office (Thuis en kantoor):

Klik op het McAfee Security Suite-pictogram.
Selecteer McAfee Internet Security Preferences (McAfee Internet Security-voorkeuren).
Klik op het Firewall-pictogram indien niet geselecteerd.
OPMERKING: Klik op het slotje als de instellingen zijn vergrendeld, en voer uw Mac-beheerdersgegevens in.
Selecteer het netwerk in de lijst aan de linkerkant, en wijzig het Type van Public (Openbaar) naar Home and Office (Thuis en kantoor).

Mocht u nog vragen hebben over McAfee - verzoeken wij u vriendelijk het Service Portaal van McAfee te bezoeken voor meer informatie:

https://service.mcafee.com/

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community