cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

McAfee Installeren.

U heeft een abonnement op een McAfee product en wenst deze graag te
installeren?

Installeer uw product vanaf uw account:

- Ga naar de homepage van McAfee:
  https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx

- Vul uw emailadres en wachtwoord in en klik op "Aanmelden".

- Gaat u naar het kopje "mijn account" en selecteer
  "abbonementen"

- Klik achter het juiste product op "downloaden" of "apparaat
  toevoegen"

- Selecteer op wat voor apparaat u de installatie wenst te doen

- Accepteer de gebruiksvoorwaarden

- Volg nu de instructies voor installatie in uw scherm.

Mocht u nog vragen hebben over McAfee - verzoeken wij u vriendelijk het
Service Portaal van McAfee te bezoeken voor meer informatie:

https://service.mcafee.com/

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community