cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
mardoek
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Flash Player toepassingsupdate

Als ik met de kwetsbaarheidsscanner van Life Safe controleer op updates, krijg ik o.m. een update te zien van de Flash Player.

Er wordt het volgende vermeld:

Uw versie: 26.0.0.137

Laatste versie: 29.0.0.113

 

Maar als ik de Flash Player versie op mijn PC bekijk, worden er twee verschillende plug-ins genoemd:

Versie van NPAPI-plug-in: 26.0.0.137

Versie van PPAPI-plug-in: 29.0.0.113

 

Deze versie nummers komen overeen met de in de update genoemde versie nummers. Het lijkt mij dat hier iets niet helemaal goed gaat?

(Op de site van Adobe staat overigens als laatste versie 29.0.0.140 vermeld, maar deze is ook nog niet via de Windows update gedownload en geinstalleerd).

 

1 Reply
silvia_t
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Flash Player toepassingsupdate

Geachte heer Mardoek, Om u optimaal te kunnen begeleiden verzoek ik u onze LIVE ondersteuning te contacteren tussen 09.00 en 17.00 uur van maandag t/m vrijdag. Telefoon Klantenservice: 020-5040 586 (lokaal tarief) / 0227 507 03 (voor Belgie). Technische chat: http://service.mcafee.com/LocaleSelect.aspx?lc=1043&sg=TS&pt=1&st=CHAT Met vriendelijke groeten, Support & Service Representative McAfee Consumer Products ___________________ Product information http://www.mcafee.com Support & Service http://service.mcafee.com Telefoon Klantenservice Nederland 020-5040 586 (lokaal tarief) België 02/275.07.03
How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community