cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
petyo_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 1 of 1

Hvordan installerer jeg mit McAfee program

Hvis du har et gamelt McAfee program som allerede ligger på computeren skal du fjerne det først.

Sådan kan du fjerne vores software:

Download og kør MCPR.exe

Download værktøjet fra:

http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe

Klik på Gem, og gem filen i en mappe på computeren. er gemt.

Sørg for, at alle McAfee-vinduer er lukkede.

Dobbeltklik på MCPR.exe for at køre værktøjet.

Bemærk! Brugere af Windows Vista skal højreklikke på MCPR.EXE og vælge Kør som administrator.

Genstart computeren, når du får meddelelsen Cleanup Successful (Rensningen lykkedes).

Her er vejledningen til at installere dit Mcafee produkt bagefter.

1.Åbn en webbrowser, og gå til http://home.mcafee.com.

2.Klik på Min konto øverst til højre.

3.Skriv din e-mail-adresse og din adgangskode, og klik på Log på.

4.Klik på Min konto.

Der vises et installationshjælpeprogram, som giver dig hurtig adgang til at beskytte dine enheder.

5.Vælg den aktuelle computer, du bruger, i pop op-vinduet, og klik på Hent.

6.Vælg det korrekte produktabonnement, og klik derefter på Hent igen.

7.Læs slutbrugerlicensaftalen (EULA – end-user license agreement), og klik på Jeg accepterer for at acceptere vilkårene og fortsætte til overførslen og installationen.

8.Følg vejledningen på skærmen for at installere og konfigurere McAfee-softwaren på computeren.

Jeg håber at disse trin har hjulpet dig med at løse problemmet.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community