cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
petyo_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 1 of 1

Hvordan bekræfter jeg mit abonnement

Efter du køber dit nye McAfee abonnement skal du bekræfte det på dit McAfee program så det viser den nye udløbs dato.

Såden kan du bekræfte dit abonnement:  

1.Højreklik på det lille Mcafee ikon ned i højre hjørne på Procæsslinjen. Dette ikon kan være skjult så du skal venstreklikke på en lille pil for at få det frem. I den kasse der popper op skal du venstreklikke på Bekræft Abonnement og når  Godkendelsen er bekræftet kan du klikke på OK.

2.Højreklik på M-Ikonet i processlinjen igen og tryk på Søg efter Opdateringer, se om der bliver installeret nye opdateringer. Hvis der er nye opdateringer så vil de blive installeret automatisk.

3.Efter dit Mcafee program er opdateret kan du åbne dit Mcafee sikkerhedscenter og kontrollere din beskyttelsesstatus. Hvis der står at Din PC er Sikker så skal du ikke foretage dig yderligere hændelser.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community