cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
petyo_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 1 of 1

Hvordan afinstallerer jeg mit McAfee program

Trin 1 - Afinstaller dine McAfee-produkter til hjemmebrug ved hjælp af Tilføj eller fjern programmer i Windows Kontrolpanel

1.Klik på Start, Søg, skriv Programmer og funktioner, og klik på Start.
Dobbeltklik på Programmer og funktioner.
Vælg produktet McAfee SecurityCenter.
Klik på Fjern, og følg de viste trin.
2. Klik på Start/ Windowsflaget
Klik på Computer, Lokal Disk C,
Klik på Program Data
(Normalt er indeholdet skjult, så klik på Funktioner på Toolbaren
Mappe Indstillinger, Vis, Vis skjulte filer og mapper
Klik på Anvend)
*Hvis du ikke ser Toorbaren med Funktioner, klik på ALT på tastaturen
Slet McAfee mapper
3. Klik på Start/ Windowsflaget
Klik på Computer, Lokal Disk C,
Programmer
(Vis mappens indehold)
Slet alle McAfee mapper

Trin 2 - Download og kør MCPR.exe
Download værktøjet fra:
http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe
 
Klik på Gem, og gem filen i en mappe på computeren.
Gå til den mappe, hvor filen er gemt.
Sørg for, at alle McAfee-vinduer er lukkede.
Dobbeltklik på MCPR.exe for at køre værktøjet.
Bemærk! Brugere af Windows Vista skal højreklikke på MCPR.EXE og vælge Kør som administrator.
 
Genstart computeren, når du får meddelelsen Cleanup Successful (Rensningen lykkedes).
Dit McAfee-produkt fjernes ikke helt, før du genstarter.
Når meddelelsen Cleanup Unsuccessful (Rensningen mislykkedes) vises, kan du få vist og gemme dine MCPR-logfiler til analyse hos Teknisk support.
Gemme logfiler til fejlfinding
Klik på View Logs (Vis logfiler) i meddelelsesdialogboksen Cleanup Unsuccessful (Rensningen mislykkedes).
Logfilerne til fejlfinding åbnes i et vindue i Notesblok. Klik på Filer, Gem som, og gem filen på skrivebordet. Giv filen navnet MCPR_dato.txt (f.eks.: MCPR_Jan10_08.txt).
Kontakt McAfee Teknisk Support, og send logfilen til teknikere til fejlfinding.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community