cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
petyo_b
McAfee Retired
McAfee Retired
Message 1 of 1

Hvordan ændrer jeg min McAfee adgangskode

Sådan kan du ændre din McAfee adgangskode:

1. Gå til vores hjemmeside     dk.mcafee.com    eller klik på følgende link http://home.mcafee.com/Default.aspx
2. Klik på "Log på"
3. Indtast din e-mail-adresse
4. Klik på "Har du glemt din adgangskode?" og så vil du få en email med et link til oprettelse af en ny kode på din
email-adresse.
5. Klik på linket omtalt ovenfor og følg anvisningerne på skærmen - du skal så selv oprette en ny kode.

Men husk også, at når du får en email med et link fra McAfee til nulstilling af adgangskoden, så skal du klikke på
linket og selv oprette den nye adgangskode - du skal indtaste den to gange der. Så det er ikke sådan, at du får en
adgangskode fra os - du skal selv opfinde den.
Den skal være mindst 8 tegn lang og skal både indeholde bogstaver og tal og du skal bruge mindst et lille og et stort bogstav, fx Danmark123.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community