cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Christian5
Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Funktioner

Når jeg prøver at vælge de "tilgængelige funktioner" som f.eks. QuickClean.  Så når jeg trykket den skal downloades kommer den ind på en skærm hvor der i baggrunden står "nye funktioner installeret" og jeg bare skal trygge udfør. dog kan jeg ikke da en råd pop op kommer hvor der står jeg ikke kan fortsætte og skal kontakte jer. 

Håber i kan hjælpe 🙂

1 Reply
Venkat_YM
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Funktioner

Hej @Christian5,

Hilsen fra McAfee.

Vi beder dig give tilstrækkelig information til at hjælpe dig videre. Enhedsoplysninger, OS-detaljer, McAfee-version og skærmbillede af problemet.

Med venlig hilsen
Venkat

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community