cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Aleks13
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Rezygnacja/zwrot pieniedzy

Witam. Anulowałam subskrypcję. Proszę o zwrot kosztów.

1 Reply
Rajiv_s1
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Rezygnacja/zwrot pieniedzy

dzień dobry @Aleks13 

Bardzo nam przykro z powodu spowodowanych niedogodności. Na podstawie Twojego zapytania rozumiemy, że próbujesz uzyskać zwrot pieniędzy. Uprzejmie sugerujemy kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej, korzystając z poniższego linku w dni powszednie w godzinach pracy.

Wsparcie Link

Uwaga: do opublikowania tej wiadomości użyliśmy tłumacza Google

Pozdrowienia
Rajiv S

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community